ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2022 թվականի փետրվարի 21-ին ՀՀ փաստաբանական դպրոցի ընդունելության հանձնաժողովն ամփոփել է 2022 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության քննության արդյունքները։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում սովորելու իրավունք է ստացել առկա ուսուցման քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության 53 և քրեաիրավական ուղղվածության 22 դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում սովորելու իրավունք է ստացել հեռավար ուսուցման 6 քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության և 2 քրեաիրավական ուղղվածության դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական դպրոցում սովորելու իրավունք է ստացել առկա ուսուցման 25 և հեռավար ուսուցման 7 հատուկ դիմորդ։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 21․02․2022թ․ թիվ 21-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 21․02․2022թ․ թիվ 22-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։