ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 02.08.2022Թ․

Image

ՀՀ փաստաբանական դպրոցի՝ 2022 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումով՝

https://www.youtube.com/watch?v=eKBdrp_p-ew

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը