ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է 4 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայից հեռացվել է 4 ունկնդիր՝ տեսական փուլը չհաղթահարելու պատճառով։