ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՒՄ Է 26.01.2023Թ․

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի՝ 2023 թվականի գարնանային հոսքի ընդունելության գրավոր քննությունն առցանց հեռարձակվում է։ Քննությանը կարող եք հետևել ստորև նշված հղումով՝

https://www.youtube.com/video/f7kMp8SEZWU/livestreaming

*Հղումներն ակտիվ կլինեն մինչև այս օրվա ավարտը