ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻՑ ՀԵՌԱՑՎԵԼ Է 4 ՈՒՆԿՆԴԻՐ

Image

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կառավարման խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայից հեռացվել է 4 ունկնդիր՝ տեսական փուլը չհաղթահարելու պատճառով։

Եվս մեկ ունկնդրի հեռացման հարցը ներկայացվել է խորհրդին։