ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 18.08.2023Թ. ԲԱՆԱՎՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Image

2023թ․ օգոստոսի 18-ին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայում անցկացվել է 2023 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելության քննության բանավոր փուլը, որին մասնակցելու իրավունք է ստացել քաղաքացիաիրավական (վարչաիրավական) ուղղվածության առկա և հեռակա ուսուցման 62 դիմորդ և 1 հատուկ դիմորդ։

ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի Ընդունելության հանձնաժողովի 18.08.2023թ․ թիվ 35-Ա որոշմամբ գնահատվել են դիմորդների պատասխանները և հաստատվել է 18.08.2023թ. բանավոր քննության ամփոփիչ արդյունքները։

Բեռնել Ընդունելության հանձնաժողովի 18.08.2023թ․ թիվ 35-Ա որոշումը և հավելվածի քաղվածքը։